Decorations


Udsmykning 2019, som kan ses på Bogense havn. Havnefogeden havde ønsker til billederne, nemlig at der var noget der symboliserede Bogense. For sejlere både os der bor her i Bogense, men også gæstesejlere er nogle af kendingsmærker bl.a fyret på Æbelø og det karakteristiske kirketårn her i Bogense

Endnu en udsmykning til Bogense havn, kan ses på havnekontoret, her er symboler som kirketårnet og fyret på Æbelø så man ikke er i tvivl om at vi er i farvandet nord for Bogense

Den daværende Præst Jens Jacobsen og menighedsrådet i Bogense kirke bestilte en udsmykning i 1998. Præsten ønskede 5 malerier med de 5 højtider, som han bl.a. ville bruge i konfirmandundervisningen. Han havde set en kopi af P.S. Krøjer som jeg havde malet til mine forældre og heldigt for mig udløste dette en bestilling. De 5 højtider er advent, jul, påske, pinse og kristi himmelfart. Heldigt for mig var mit yndlingsfag i 1. Klasse i Ejlby, når fru Jacobsen læste højt fra Biblen og vi børn tegnede flotte børnetegninger. Dette maleri skildre advent, hvor vi venter

Påske Jesus på korset

Kristi himmelfart, Maria sørger ved korset

Pinse, Jesus genopstår og viser sig for disciplene

Den kristne højtid julen